Bel ons op 0592-345611 info@bowleninassen.nl

Privacyverklaring

Kapitein Stroop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kapitein Stroop en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een reservering op de website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw naam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres

WAAROM KAPITEIN STROOP DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Kapitein Stroop verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Kapitein Stroop uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Kapitein Stroop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Kapitein Stroop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Kapitein Stroop.
Kapitein Stroop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

Kapitein Stroop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kapitein Stroop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens van
Kapitein Stroop

Kapitein Stroop
( Asser Bowling Centrum )
Groningerstraat 95
9402 LA Assen

Tel: 0592-345611
Email: info@bowleninassen.nl